Wednesday, May 21, 2014

Upgrading to MonoDevelop 5.1 in Linux Mint 16

Linux Mint, being based on Ubuntu, is stuck with an old 2.10.8.1 version of Mono, and an equally old version of MonoDevelop. So, using this posting on stackoverflow, I've upgraded to the latest versions of Mono runtime and MonoDevelop.

First, the runtime:

sudo add-apt-repository ppa:directhex/monoxide

In Software Manager, edit Software source PPA's for monoxide, changing saucy to raring to select the 13.10 Ubuntu branch. Now upgrade:

sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade

At this point, I am running MonoDevelop 5.1, and I can compile and run desktop apps.
Next,  to use ASP.NET, we meed to get the web server running:


sudo apt-get install autoconf automake libtool g++ gettext libglib2.0-dev libpng12-dev libfontconfig1-dev
cd Git
git clone git://github.com/mono/xsp.git
cd xsp
./autogen.sh --prefix=/usr
make
sudo make install
sudo mkdir /etc/mono/registry
sudo chmod -R 0777 /etc/mono/registry

I can now create and run ASP.NET apps.  Check out my demo shopping cart app - Monomart.

1 comment:

  1. Bí quyết tán gái đã có người yêu hiệu quả giúp cho nhiều a chàng đánh đồn có địch. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về Tâm lý của phụ nữ ngoại tình như thế nào. Một số bí quyết chinh phục phụ nữ đã có chồng có thể bạn sẽ quan tâm đến.

    Hiện nay, nhiều người ở phía nam thường phóng tin đồn rằng rắn lục đuôi đỏ có thể chữa được một số căn bệnh. Vậy Rắn lục đuôi đỏ trị bệnh gì? Thuốc uốc rocket 1h một trong những thần dược của người đàn ông. Một số Tác dụng của rocket 1h

    Cùng tìm hiểu thuật ngữ Ô môi nghĩa là gì. Những dấu Dấu hiệu nhận biết một cô nàng lẳng lơ có thể bạn sẽ quan tâm đến

    ReplyDelete